Dni Ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Dodano: 11.06.2014
A A A
W miesiącu maju br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy obchodzone były Dni Ekologiczne związane z projektem „Z PRZYRODĄ NA TY”, który realizowany był w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Jaśle oraz PGNiG Karpackim Oddziałem Handlowym w Tarnowie.

W miesiącu maju br. w naszej szkole obchodziliśmy Dni Ekologiczne związane z  projektem „Z PRZYRODĄ NA TY”, który realizowany był w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr  4 w Jaśle oraz PGNiG Karpackim Oddziałem Handlowym w Tarnowie.Głównym celem projektu było rozwijanie postaw ekologicznych oraz dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska. W czasie realizacji projektu prowadzonych  było szereg działań zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przeprowadzono konkurs fotograficzny pt. „Ziemia jest piękna – najciekawsze miejsca przyrodnicze w mojej okolicy”, aby zainspirować uczniów do odnalezienia i pokazania cennych przyrodniczo miejsc znajdujących się w najbliższej okolicy oraz konkurs literacki pt. „Tego zakątka nigdy nie pozwolę zniszczyć” – opowiadanie lub opis, który miał charakter edukacyjny z zakresu ochrony środowiska. Poza tym w szkolnej bibliotece przygotowano Eko - wystawę przy udziale uczniów, którzy zgromadzili  książki,  albumy i czasopisma  poświęcone  ekologii i ochronie środowiska. Taka wystawa miała na celu  zwiększyć świadomość i wrażliwość młodego człowieka  dla potrzeby ochrony najbliższego regionu. Okazało się, że była ona także bodźcem do opracowania przez uczniów kodeksu ekologicznego.Nasi uczniowie uczestniczyli również w  II edycji Ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi, której celem było uwrażliwienie ludzi na tragiczne skutki palenia śmieci w piecach domowych oraz  zapoznanie z problematyką niskiej emisji. Akcja ta była też okazją do przeprowadzenia lekcji ekologicznych, pogadanek oraz prezentacji multimedialnych w poszczególnych klasach. W czasie Dni Ekologicznych nie mogliśmy zapomnieć o podsumowaniu innych akcji, zresztą prowadzonych od wielu lat m. in.:  zbiórki zużytych baterii we współpracy z Rebą około 70 kg, zbiórki makulatury w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech” około 800 kg oraz plastikowych nakrętek dla chorego na porażenie mózgowe Sławka około 100 kg.Wszystkie konkursy zostały podsumowane na apelu ekologicznym „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” Uczniowie z klasy IV i V  zaprezentowali bogaty repertuar z zakresu ekologii i ochrony środowiska, który miał nam przypomnieć i uświadomić  jak ważne dla człowieka jest środowisko, w którym żyje oraz jak ono jest zależne od samego człowieka. 


W dniu 23 maja br. uczniowie klas IV i V brali udział w VI Powiatowym Konkursie Ekologiczno - Przyrodniczym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśle, w czasie którego rozwiązywali test składający się z 40 pytań zamkniętych, który wyłonił laureatów i finalistów. Z klasy IV laureatem został Wiktor Sendra. Poza tym tytuł Ekologa SP nr 2 w Osobnicy otrzymała Anna Stygar z klasy VI, która odebrała nagrodę ufundowaną przez PPNiG Karpacki Odział Handlowy w Tarnowie. Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Jaśle. Ważnym wydarzeniem w naszej szkole były także imprezy rodzinne tj. Turniej Rodzinny pod hasłem: „Mamo, tato baw się z nami”, w którym udział wzięły dzieci wraz z rodzicami zmagając się w różnych konkurencjach sportowych i spędzając aktywnie czas na świeżym powietrzu. Ponadto dla naszych uczniów został zorganizowany Bieg Patrolowy z okazji Dnia Dziecka, który odbył na terenie szkoły połączony z pieczeniem kiełbasek na ognisku.Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali z nami w czasie realizacji projektu, a zwłaszcza SP nr 4 w Jaśle oraz PGNiG, który zechciał objąć nasze działania swoim patronatem. Planujemy podobne przedsięwzięcie w następnym roku, aby nadal promować edukację ekologiczną wśród uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły. 

SP Nr 2 w osobnicyCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner