Czas na aktywność w gminie Jasło

Dodano: 26.06.2014
A A A
W ramach projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jasło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w okresie od 18 marca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. dla uczestników projektu odbywały się kolejne szkolenia.


W ramach projektu pt. „Czas na aktywność w Gminie Jasło”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, w okresie od 18 marca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. dla uczestników projektu odbywały się kolejno szkolenia:

  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 54 godzin w okresie od 18.03.2014 r.  do 04.04.2014 r. Celem szkolenia była budowa i rozwijanie umiejętności interpersonalnych w życiu osobistym i przyszłej pracy zarobkowej, zarządzanie własnymi zasobami, nauka aktywnego poszukiwania pracy oraz sztuki autoprezentacji.

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy w okresie od 02.06.2014 r. do 13.06.2014 r., szkolenie obejmowało 2 godziny spotkań dla każdego uczestnika projektu. Udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom identyfikację ich potrzeb oraz pozwolił na zdiagnozowanie  predyspozycji zawodowych, dzięki czemu możliwe było wskazanie przez doradcę zawodowego kursu, w jakim dana osoba powinna uczestniczyć.


  • Trening kompetencji życiowych w wymiarze 24 godzin w okresie od 09.06.2014 r. do 11.06.2014 r. Zajęcia  prowadzone były w Hotelu Zefir w Polańczyku, uczestnicy szkolenia doskonalili umiejętności życiowe gwarantujące podnoszenie jakości własnego życia oraz rodzin beneficjentów. Dodatkową atrakcją pobytu było zwiedzanie zapory wodnej w Solinie i rejs statkiem po Zalewie Solińskim.


Uczestnicy szkolenia  stwierdzili, iż zajęcia pozwoliły im na poszerzenie i uzupełnienie wiedzy oraz obejmowały umiejętności, które będą mogli wykorzystać w praktyce. Wszyscy  aktywnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, każda z osób otrzymała zaświadczenie o ukończeniu szkoleń zawierające informacje o jego tematyce  i wymiarze godzin.

GOPS w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner