Zofia Macek „Zasłużona dla Kultury Polskiej”

Dodano: 21.07.2014
A A A
Czytanie łączy pokolenia - historyczne wędrówki po gminie Jasło to uroczyste spotkanie z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Zofii Macek.


Czytanie łączy pokolenia - historyczne wędrówki po gminie Jasło, to uroczyste spotkanie mieszkańców gminy Jasło i gminy Tarnowiec z okazji nadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla  Zofii Macek. Odznaczenie  nadawane jest osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.


W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie wręczyli: Alicja Zając - senator RP oraz Stanisław Pankiewicz - wójt gminy Jasło.
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej przygotowali: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz Stowarzyszenie Parafii Szebnie DZIEDZICTWO.Zofia Macek, jest autorką wielu prac historycznych opisujących dzieje wsi Szebnie. Społecznikiem – historykiem z wykształcenia, znawcą regionu oraz założycielką Izby Pamięci Narodowej przy Szkole Podstawowej w Szebniach. Jako jedna z nielicznych działaczek społecznych zorganizowała w 1979 roku Zjazd byłych więźniów Obozu Zagłady w Szebniach.
 
Opracowała i wydała „Dzieje Szkoły Podstawowej w Szebniach” w 1981 r., „Wieś Szebnie” 1993 r., „Parafia Szebnie” 2002 r.,   „Zarys  Dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Szebniach”  2005 r., „OSP w Niepli na tle dziejów wsi” w 2009 r., Przy współpracy z Gminną Biblioteką  Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach i młodzieżą szebieńską zostały wydane i opracowane zbiory wierszy autorki pt. „W magicznym świecie pszczół” 2010 r., „Wesołe historie z pszczelego ula”2011 r., skierowane do najmłodszych czytelników, biografia ks. J. Opioły  pt. „Kapłan Niezłomny” 2010 r. oraz obszerna publikacja historyczna pt. „Obóz pracy przymusowej w Szebniach” 2013 r. Autorka swoją wiedzą i doświadczeniem pomaga i tworzy z bibliotekarzami gminy Jasło Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej.

Prowadzi liczne spotkania autorskie oraz edukacyjne dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych z terenu powiatu jasielskiego i krośnieńskiego wspierając ich pierwsze próby pisarskie i wydawnicze „Młodzież gotuje - Dobre maniery drogą do kariery” oraz „Iluzje”. Autorka objęła swoim patronatem gminny konkurs historyczny „Zachować w pamięci - historia mojej rodziny”, którego celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym żyją.

Z publikacji autorki korzystają całe rzesze studentów, młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców regionu a opisane dzieje historyczne są niezbędnym i rzeczowym materiałem do prac doktoranckich, magisterskich i licencjackich.


Nastrojowa część artystyczna w wykonaniu młodzieżowego zespołu Tarnina z Tarnowca prowadzonego przez M. Kapała była znakomitym uzupełnieniem tej uroczystości.


Podczas spotkania można było zapoznać się z wystawą zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej oraz publikacji Zofii Macek. Uczestnicy spotkania obejrzeli również multimedialną prezentację dorobku kulturowego autorki.Uroczyste spotkanie odbyło się 18 lipca  w sali domu ludowego w Szebniach.

Organizatorami spotkania byli: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Stowarzyszenie Parafii Szebnie DZIEDZICTWO, radny wsi Szebnie, Koło Gospodyń Wiejskich w Szebniach i Sołtys wsi Szebnie.

Organizatorzy spotkania wraz z autorką serdecznie dziękują wszystkim osobom, które pomogły w realizacji spotkania.

GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner