Bezpieczna droga do szkoły

Dodano: 08.09.2014
A A A
Gminny Ośrodek Kultury już po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego organizuje w placówkach świetlic wiejskich pogadanki i konkursy związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci i młodzieży na drogach. W tym roku akcja miała miejsce trzeciego września w świetlicy w Niegłowicach, skorzystali z niej również uczestnicy zajęć świetlicowych z Łask i Żółkowa.

Gminny Ośrodek Kultury już po raz kolejny wraz z rozpoczęciem roku szkolnego organizuje w placówkach świetlic wiejskich pogadanki i konkursy związane z bezpiecznym poruszaniem się dzieci i młodzieży na drogach. W tym roku akcja miała miejsce trzeciego września w świetlicy w Niegłowicach, skorzystali z niej również uczestnicy zajęć świetlicowych z Łask i Żółkowa.Akcja miała na celu kształtowanie właściwych nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym oraz przypomnieniu zasad bezpieczeństwa na drodze.Profesjonalną stroną zagadnienia zajęła się zaproszona przez GOK pani starszy aspirant Anna Śnieżek (pracownik Komendy Powiatowej Policji w Jaśle), która w interesujący sposób wygłosiła pogadankę na w/w temat.Ale wiadomo, że dzieci szybko się nudzą, a z kolei najszybciej uczą się poprzez zabawę, więc czekało na nie wiele zagadek i konkursów związanych z bezpieczeństwem nie tylko na drodze, ale również w domu, szkole, placu zabaw czy parku.Głównym tematem był quiz pt,,Kiedy wezwać policjanta?’’- dzieci w odpowiedziach musiały wskazać, czy w każdym z wymienionym przypadku wezwanie funkcjonariusza jest uzasadnione.W spotkaniu wzięło czynnie udział 20 dzieci. Z uwagi na rozpiętość wiekową uczestników wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo oraz słodkie nagrody. Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji – SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

R.KiełtykaCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności