Biblioteka otwarta dla Ciebie. Przyjedź, zobacz, działaj

Dodano: 30.09.2014
A A A
Spotkanie studyjne, realizowane w ramach programu grantowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Programu Rozwoju Bibliotek pt. „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” zgromadziła w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach bibliotekarzy z województwa podkarpackiego, przedstawicieli samorządu i lokalnych organizacji społecznych.


Spotkanie studyjne, realizowane w ramach programu grantowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Programu Rozwoju Bibliotek pt. „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”  zgromadziła w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach bibliotekarzy z województwa  podkarpackiego, przedstawicieli samorządu i lokalnych organizacji społecznych.

Celem wizyty było dzielenie się posiadaną  przez bibliotekarzy wiedzą  i doświadczeniem w pracy na rzecz rozwoju kulturalnego i edukacyjnego. Pracownicy Biblioteki w Szebniach podzielili się doświadczeniem w zakresie tworzenia lokalnego archiwum cyfrowego oraz poszerzania oferty edukacyjnej Biblioteki promującej historię małej ojczyzny, a także pokazanie sposobów nawiązania współpracy z mieszkańcami gminy.W podróż historyczną po gminie Jasło zabrała uczestników spotkania Zofia Macek – historyk i regionalista. Zbiory archiwalne Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przedstawione podczas prezentacji multimedialnej ukazały dokumenty pochodzące z lat 1889- 1969. Bibliotekarze i zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego kościoła św. Marcina w Szebniach. Integracja grupy została poprowadzona przez Katarzynę Krawiec – animatora kultury wprowadzając wszystkich w znakomity humor.


Lekcja historii w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy i warsztaty ceramiczne przybliżyły historię grodu oraz pozwoliły na zapoznanie się uczestników z podstawowymi technikami lepienia i zdobienia naczyń glinianych.Na zakończenie wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń na temat pracy na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.Spotkanie odbyło się 25 września br. w czytelni GBP w Szebniach oraz w Skansenie Karpacka Troja w Trzcinicy.


Dyrektor i pracownicy GBP składają serdeczne podziękowania Wojciechowi Piękosiowi – radnemu wsi Szebnie za pomoc w organizacji wizyty studyjnej.

GBP w Jaśle z/s w SzebniachCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner