Program wsparcia lokalnego partnerstwa gminy Jasło

Dodano: 07.10.2014
A A A
3 października br. w czytelni GBP spotkali się bibliotekarze i ich partnerzy z organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności.


W ramach Programu Rozwoju Bibliotek Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL realizuje Program wsparcia partnerstwa bibliotek I i II rundy PRB. Program ten ma na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności bibliotekarzy oraz ich partnerów. Jego celem jest także: rozwijanie i ożywienie funkcjonującej współpracy partnerskiej, diagnozowanie i skuteczne odpowiadanie na problemy społeczności lokalnej, nawiązywanie kontaktów oraz zaangażowanie do działania przedstawicieli samorządu, firm prywatnych, organizacji pozarządowych oraz innych liderów lokalnych. Pokazuje również w jaki sposób zdobyć kompetencje konieczne do pełnienia funkcji lidera partnerstwa oraz  sprawnie rozwiązywać problemy w grupie partnerskiej.Program, w którym bierze udział Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz ze swoimi filiami w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach obejmie 31 partnerstw bibliotek wiodących lub partnerskich uczestniczących w I lub II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek położonych w całej Polsce.3 października br. w czytelni GBP spotkali się bibliotekarze i ich partnerzy z organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności. Szkoleniową konferencję poprowadziła Elżbieta Tomczak z CAL.Powstające Lokalne Partnerstwo, to porozumienie instytucji, organizacji, osób i pracodawców, z którymi współpracuje biblioteka w działaniach skierowanych do mieszkańców poszukujących pracy lub wybierających zawód. Przygotowany do realizacji Plan Rozwoju Biblioteki  obejmuje długofalowy plan pracy i rozwoju instytucji gminnej uczestniczącej w Programie Rozwoju Bibliotek przygotowany podczas jej uczestnictwa w programie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 20 października 2014 r. o godzinie 14.00 w czytelni GBP w Jaśle z/s w Szebniach, na które serdecznie zapraszamy.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności