Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych gminy Jasło

Dodano: 15.10.2014
A A A
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach uczestniczy w programach Biblioteki Narodowej.

     

Biblioteka Narodowa prowadzi program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2014, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. W roku 2014 program składał się z dwóch priorytetów: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach uczestniczy w obu programach Biblioteki Narodowej. Priorytet 2 skierowany został do bibliotek publicznych, które nawiązały współpracę z bibliotekami szkolnymi w celu zwiększenia poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi czytelniczej tych grup poprzez zakup nowości wydawniczych.Zakupiliśmy nowości wydawnicze, lektury i wydawnictwa popularno-naukowe  dla bibliotek szkolnych z ZS w Szebniach, ZS w Trzcinicy i SP w Osobnicy, z którymi GBP podpisała umowy partnerskie zakupując 622 egzemplarzy książek na kwotę 9 000 zł.
W ramach Priorytetu 1 GBP pozyskała środki w wysokości 5 500 zł na wydawnictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. Księgozbiór bibliotek publicznych w ramach obu programów powiększył się o 1122 wydawnictwa.

Biblioteka w ramach dotacji podmiotowej organizatora zakupiła dotychczas księgozbiór w ilości 532 egzemplarzy na kwotę 10 000 zł.

Zapraszamy do korzystania z nowości wydawniczych.

S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner