Nowe przedszkole już w naszej szkole!

Dodano: 15.09.2014
A A A
Wakacje były okresem wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a w tym czasie w wielu szkołach trwały intensywne prace remontowe mające na celu jak najlepsze przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Jednym z takich wyzwań w Zespole Szkół w Osobnicy była realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wakacje były okresem wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a w tym czasie w wielu szkołach trwały intensywne prace remontowe mające na celu jak najlepsze przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.

Jednym z takich wyzwań w Zespole Szkół w Osobnicy była realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  pod nazwą „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło” w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki.
Jego cele to m.in.:
  • wsparcie istniejących form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych,
  • zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
  • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego powodują, że z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaczęły korzystać także dzieci młodsze niż pięciolatki. Działania w powyższym zakresie są zgodne z kierunkiem zmian w ustawie o systemie oświaty zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjętych przez Radę Ministrów 18 grudnia 2012 roku, w zakresie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w Polsce. Zgodnie z koncepcją resortu edukacji, od 1 września 2015 r. gminy zostaną zobowiązane do zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim, a od dnia 1 września 2017 r. również wszystkim dzieciom trzyletnim miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.Zakres wsparcia udzielanego w ramach tego projektu obejmuje organizację lub rozbudowę placów zabaw, dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb najmłodszych i ich wyposażenie.W naszej szkole wsparciem objęte zostały 2 oddziały przedszkolne. Po okresie przygotowania projektu doszło końcem czerwca do jego realizacji. Do szkoły dotarły dwa komplety mebli szkolnych, wyposażenia wypoczynkowego, zabawek, dywanów, sprzętu interaktywnego (2 telewizory dotykowe 55’, 2 laptopy, 2 drukarki, kserokopiarka, 2 odtwarzacze CD), nowe krzesełka i stoliki, wyposażenie łazienek (m.in. nowe umywalki i baterie, brodzik, bojlery na ciepłą wodę), wyposażenie szatni i pomieszczeń gospodarczych szkoły (pralka, regały, odkurzacz, szafy). Poza tym zamontowano nowe rolety okienne, zakupiono nowe gaśnice, apteczki, znaki ewakuacyjne. Istotną pomoc stanowią także 2 komplety pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych.Na realizację czeka jeszcze jedna atrakcja dla maluchów – rozbudowa palcu zabaw (m.in. 2 nowe karuzele, duży zestaw elementów ze zjeżdżalnią i pomostami) oraz jego ogrodzenie i wykonanie bezpiecznej nawierzchni.Łączne wsparcie dla naszych oddziałów przedszkolnych wyniosło ponad 170.000 zł.
 
Po powrocie z wakacji wiele dzieci było mile zaskoczonych zastanymi zmianami, a uśmiechy na ich twarzach potwierdziły trafność tego projektu.

ZS Osobnica


We wszystkich 8 szkołach podstawowych (SP Niepla, SP Szebnie, SP Warzyce, SP Jareniówka, SP Opacie, SP Trzcinica, SP Nr 1 Osobnica, SP Nr 2 Osobnica) prowadzonych prze Gminę Jasło rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą „Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 w zakresie modernizacji Oddziałów Przedszkolnych zlokalizowanych przy Szkołach Podstawowych. Wartość całego projektu 785 130 zł. Okres realizacji 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności