Projekt systemowy pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”

Dodano: 11.05.2015
A A A
2015 rok to ostatni rok realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle

    2015 rok to ostatni rok realizacji projektu systemowego pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach Priorytetu VII Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
    
W tym roku w ramach projektu wsparcie zostanie skierowane do 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dla tych  osób przewidziany jest  trening kompetencji i umiejętności społecznych,  indywidualne doradztwo zawodowe, coaching indywidualny, będą mieli również możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach  zawodowych.

Cztery osoby kontynuują udział w projekcie realizując 5 miesięczne staże zawodowe jako sprzedawcy, będą uczestniczyć również w treningu z zakresu pośrednictwa pracy z wykorzystaniem komputerów oraz platformy e-learningowej.GOPS JASŁO


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner