Międzynarodowe warsztaty

Dodano: 28.05.2015
A A A
W dniach 20-21 maja 2015r. w Gminie Jasło przeprowadzone zostały warsztaty w ramach realizowanego wspólnie przez Miasto Sambor (Ukraina) i Gminę Jasło projektu pt. ”Wspólne zaprezentowanie turystycznych, etnicznych i kulturalnych kolorytów miasta Sambora (Ukraina) oraz Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”.W dniach 20-21 maja 2015r. w Gminie Jasło przeprowadzone zostały warsztaty w ramach realizowanego wspólnie przez Miasto Sambor (Ukraina) i Gminę Jasło projektu pt. ”Wspólne zaprezentowanie turystycznych, etnicznych i kulturalnych kolorytów miasta Sambora (Ukraina) oraz Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”.
Projekt ten jest jednym z Mikroprojektów realizowanym w ramach Projektu Parasolowego Nr IPBU.03.02.00-76-820/12 „Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej “Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”.

Z wizytą przybyło 21 osób z Ukrainy i wspólnie z uczestnikami z Gminy  Jasło realizowany był program warsztatów, którego tematyka dotyczyła tradycyjnych tańców i przyśpiewek pochodzących z rejonu jasielskiego, tradycyjnego jadła i wyrobów rękodzieła pochodzących zarówno z okolic Sambora jak i Gminy Jasło.

Uczestnicy wymieniali swoje doświadczenia w tych kategoriach pod bacznym okiem ekspertów z poszczególnych dziedzin. Efektywna praca połączona była z zabawą, bo jak inaczej uczyć się wspólnie tańca czy przyśpiewek. Znaczna cześć zajęć praktycznych odbywała się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu czyli w Domu Ludowym w Brzyściu.

Wspólne warsztaty to  nie tylko praca, ale i zacieśnianie kontaktów międzyludzkich wśród uczestników, wzajemne poznawanie tradycji i zwyczajów po obu stronach granicy.

Fotorelacja:


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności