Konferencja w "Karpackiej Troi"

Dodano: 28.05.2015
A A A
W piątek, 22 maja 2015r., w ramach realizowanego wspólnie przez Miasto Sambor (Ukraina) i Gminę Jasło projektu pt. ”Wspólne zaprezentowanie turystycznych, etnicznych i kulturalnych kolorytów miasta Sambora (Ukraina) oraz Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy gm. Jasło odbyła się konferencja poświęcona zaprezentowaniu efektów prowadzonego od 1 lipca 2014r. projektu.

W piątek,  22 maja 2015r.,  w ramach realizowanego wspólnie przez Miasto Sambor (Ukraina) i Gminę Jasło projektu pt. ”Wspólne zaprezentowanie turystycznych, etnicznych  i kulturalnych kolorytów miasta Sambora (Ukraina) oraz Gminy Jasło (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym” w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja” w Trzcinicy gm. Jasło odbyła się konferencja poświęcona zaprezentowaniu efektów prowadzonego od 1 lipca 2014r. projektu.


Projekt ten jest jednym z Mikroprojektów realizowanym w ramach Projektu Parasolowego Nr IPBU.03.02.00-76-820/12 „Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw” współfinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej “Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”.

W konferencji, którą otworzył Wójt Gminy Jasło Pan Stanisław Pankiewicz uczestniczyli przedstawiciele obu środowisk - Samborskiego z Merem Miasta Sambor – Tarasem Kopylakyem i oficjalną delegacją Samborskiej Miejskiej Rady, a także zaproszenie przedstawiciel Samborskiej Rejonowej Rady z Wiceprzewodniczącym Rady – Witalijem Kimakiem na czele. Ze strony polskiej uczestniczyli Radni Gminy Jasło pod przewodnictwem  Pana Józefa Dziedzica – Przewodniczącym Rady a także sołtysi i mieszkańcy gminy Jasło. Uczestnikami Konferencji byli również uczestnicy warsztatów, które odbywały się w dniach 20-21.05.2015r. w Gminie Jasło w ramach tego projektu. Miejsce odbycia Konferencji wybrano celowo w Skansenie Archeologicznym „Karpacka Troja”, który jest perełką turystyczną położoną na terenie Gminy Jasło.

Uczestnicy zapoznali się z historią okolic jasielskich, doglądnęli wystawę rękodzieła powstałego w trakcie prowadzonych zajęć warsztatowych, a także mieli okazję skosztować tradycyjnych wyrobów których tradycja wykonania pochodzi z rejonu Gminy Jasło i okolic. Była tam swojska kiełbasa, swojski chlebek, smalczyk z ziołami i grzybami, zapomniane już prawie „proziaki” ze swojskim masłem a także zupa chrzanowa przygotowana według receptury pochodzącej z Trzcinicy. Nie zabrakło też tradycyjnych pierogów „ruskich” i z kapustą.

W części artystycznej konferencji swoje utwory zaprezentowali:
- Zespół Ludowy z Sambora,
- Zespół Pieśni i Tańca „Jaślanie” działający przy GOK Jasło
- Kapela Ludowa „Szebnianie” również działająca przy GOK Jasło.

Szczególnie gościom z Ukrainy, tym, którzy uczestniczyli we wspomnianych wcześniej warsztatach spodobały się przyśpiewki i tańce w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie”, których to uczyli się w ramach zajęć warsztatowych.

Dziękujemy bardzo wszystkim  za uczestnictwo w konferencji i spontaniczne przyjęcie części artystycznej, gospodarzom Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” za  ciepłe przyjęcie oraz  wszystkim, którzy przyczynili się ofiarnie do  przygotowania konferencji, szczególnie zespołom artystycznym, kierownictwu i pracownikom GOK Jasło z/s w Brzyściu.

Koordynator projektu z ramienia Gminy Jasło Józef Lubaś

Fotorelacja:
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner