Podsumowanie obchodów Gminnego Tygodnia Ekologicznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy

Dodano: 16.06.2015
A A A
W miesiącu maju w kilku szkołach Gminy Jasło miała miejsce realizacja projektu w ramach Gminnego Tygodnia Ekologicznego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego.


W miesiącu maju w kilku szkołach Gminy Jasło miała miejsce  realizacja projektu w ramach Gminnego Tygodnia Ekologicznego z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, który obchodzony jest od 1972 roku, a przypada zawsze na 5 czerwca i  przypomina o wielkim znaczeniu przyrody i odpowiedzialności człowieka za jej stan.

Celem tych działań w Tygodniu Ekologicznym było propagowanie wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i mieszkańców gminy Jasło działań proekologicznych, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej uczniów  oraz integracja międzyszkolna, która pozwoliła  zwrócić  uwagę  na problemy ekologiczne.
W ramach projektu realizowana była edukacja   w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska przyrodniczego. Były   przeprowadzone w  szkołach różne akcje ekologiczne m.in. sprzątanie lasu, sadzenie i pielęgnacja roślin, zajęcia w terenie, prelekcje i  pogadanki, pisanie listów dla ziemi, wyświetlano filmy przyrodnicze,  organizowano konkursy np. fotograficzny, na najciekawszą gazetkę w klasie, na prezentację multimedialną, przygotowywano wystawy. 
Jako organizator zaprosiliśmy szkoły z Gminy Jasło do wzięcia udziału w konkursie technicznym pt. ,,Zamieńcie śmieci w przydatne rzeczy". Na nasze zaproszenie odpowiedziały szkoły podstawowe z Opacia, Jareniówki, z Zespołu Szkół w Osobnicy.
Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką pracy przestrzennej  np. dekoracji, zabawki lub innych, ze surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu. Oczywiście pomysłów nie zabrakło i wszystkie prace mogliśmy  oglądać na wystawie. Na konkurs wpłynęło 58 prac.
Oceny prac dokonało jury w składzie pani Janina Budziak, pani Grażyna Iskrzycka, pani Dorota Gnat i pani Elżbieta Ochwat - jako  przewodnicząca. Przy wyborze prac brano  pod uwagę: inwencję twórczą, pomysłowość w zakresie wykorzystania odpadów oraz ogólną estetykę wykonanej pracy. Rozdanie nagród miało miejsce 9 czerwca w czasie uroczystego apelu, na który przybyli zaproszeni goście m.in.  pan Henryk Motkowicz - wicewójt Gminy Jasło, pan Krzysztof Brągiel - kierownik marketingu PGNiG Obrót Detaliczny, pan Waldemar Dybaś - specjalista do spraw marketingu, pan Marian Gawron - radny, pan Wincenty Ochwat - sołtys wsi, ksiądz Czesław Szewczyk oraz opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół.
Fundatorem nagród w postaci bonów pieniężnych i sprzętu sportowego dla uczestników konkursu był  sponsor PGNiG Obrót Detaliczny. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce - Emilia Ulaszek  - ZS Osobnica (bon pieniężny w wysokości 200 zł)
II miejsce - Magdalena Pietraszek - SP nr 2 Osobnica (bon pieniężny w wysokości 150 zł)
III miejsce - Marlena Szpak - SP Jareniówka (bon pieniężny w wysokości 100 zł)

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Jakub Kosiek - SP Opacie
Zuzanna Kraus - ZS Osobnica
Anna Turek - ZS Osobnica
Patryk Ryznar - ZS Osobnica
Natalia Aneta Rzońca - SP 2 Osobnica
Gabriela Dybaś - SP 2 Osobnica
Kamila Brągiel - SP 2 Osobnica
Sebastian Kmiecik  - SP 2 Osobnica
Wiktor Bienia - SP 2 Osobnica
Honorowy patronat nad naszymi  działaniami objął  Wójt Gminy Jasło  Stanisław Pankiewicz. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w nasze przedsięwzięcie, zwłaszcza głównemu sponsorowi PGNiG Obrót Detaliczny, bez którego wsparcia finansowego nie byłoby tak satysfakcjonujących nagród dla naszych młodych ekologów. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie zaowocuje w przyszłości i podniesie świadomość młodego pokolenia, od którego zależy los naszej planety.

Edyta Godfryd
Koordynator projektu
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner