Wójt uzyskał absolutorium jednogłośnie

Dodano: 23.06.2015
A A A
Podczas X sesji radni gminy Jasło jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta Stanisława Pankiewicza.
Podczas X sesji radni gminy Jasło jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla wójta Stanisława Pankiewicza. Nad podjęciem uchwały w sprawie udzielania absolutorium głosowało 15 radnych.
Głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny wykonania budżetu gminy Jasło za rok 2014. Radni uznali, że budżet w roku ubiegłym był racjonalny i gospodarny.


Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowały komisje Rady Gminy Jasło a przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Liszka złożyła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2014 oraz przychylenie się do wniosku o udzielenie absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności