Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie dla gminy Jasło

Dodano: 15.07.2019
A A A

W Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie 11 lipca 2019 r. Zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz oraz Skarbnik Gminy Jasło Janusz Pawlik podpisali umowę na dotację w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Jasło pozyskała środki pieniężne na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy w postaci detektora wielogazowego o wartości 3 030,00 zł i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach na przenośny maszt oświetleniowy o wartości 4 242,00 zł.

Warunkiem udzielenia dotacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości było zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 1% kosztów zakupu sprzętu. W najbliższym czasie sprzęt zostanie zakupiony i przekazany przez gminę do jednostek OSP.

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności