Jednogłośnie udzielono absolutorium wójtowi

Dodano: 03.07.2018
A A A
Podczas sesji w dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Gminy Jasło podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza z wykonania budżetu za rok 2017.


Dochody budżetowe wykonano w wysokości 57 261 995,18 zł, co stanowiło 97,13% planu.  Wydatki  budżetowe  wykonano  w  kwocie   57 483 098,78 zł, co stanowiło 91,76% planu.  Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiło 1 710 000,00 zł.


Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowały wszystkie komisje rady. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Liszka przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie wójtowi gminy absolutorium.
Pozytywne opinie w sprawie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Jasło z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasło o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jasło za 2017 r. udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa.
 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o udzielenie absolutorium wójtowi.
 

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności