Międzynarodowe ćwiczenia "Powódź 2019"

Dodano: 06.09.2019
A A A
W dniu  6 września 2019 r.  Wójt Gminy Jasło  Wojciech Piękoś oraz  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd O/Gminnego w Jaśle zorganizował  międzynarodowe ćwiczenia „Powódź 2019” z udziałem strażaków ze Słowacji. Ćwiczenia odbyły się pod patronatem Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Z ramienia Zarządu O/Gminnego koordynatorem ćwiczeń był Jerzy Urbanik Wiceprezes Zarządu O/Gminnego i zarazem Prezes OSP Trzcinicy, a kierownikiem ćwiczeń był Mateusz Błasik Komendant Gminny OSP.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały na wałach przeciwpowodziowych w okolicy „kładki na Gądkach” (ul. F. Chopina w Jaśle). Celem ćwiczeń było zaprezentowanie sposobu zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych przez ochotnicze straże ze Słowacji z Bardejowa oraz doskonalenie rozwiązań stosowanych przez jednostki OSP z powiatu jasielskiego.

W ćwiczeniach brało udział 8 jednostek OSP z terenu Gminy Jasło: z Trzcinicy, Osobnicy, Warzyc, Żółkowa, Bierówki, Szebni, Niepli, Chrząstówki i Zimnej Wody, 3 jednostki z terenu Miasta Jasła tj.: OSP Jasło-Niegłowice, OSP Jasło-Żółków, OSP Hankówka , jedna jednostka z Gminy Skołyszyn-OSP Skołyszyn oraz 8 jednostek ze Słowacji z okręgu  Bardejów.
W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło 115 strażaków, w tym 51 z jednostek z terenu Gminy Jasło, 22 z terenu Miasta Jasła, 6 z Gminy Skołyszyn i 36 ze Słowacji.

Obserwatorami ćwiczeń byli min.: bryg. Andrzej Marczenia Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek Górniak Komendant Powiatowy PSP, dh. Stanisław Święch Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Jaśle, Tadeusz Walczyk Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb Inspekcji i Straży, Wojciech Jagielski Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mieście Jasło, Kazimierz Wiśniowski Komendant Straży Miejskiej w Jaśle, Mirosław Władyka Dyrektor Zakładu Karnego Jaśle, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, członkowie Zarządu Powiatu Jasielskiego, Radni Gminy Jasło oraz Prezesi wszystkich jednostek OSP.

Delegację ze Słowacji reprezentowali  Pavol Celuch Prezydent Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słowacji oraz mjr. Ing. Milan Duśenka Komendant Państwowej Straży Pożarnej Bardejów.

Ćwiczenia odbyły się przy pięknej pogodzie, a założenia taktyczne i cele ćwiczeń zostały wykonane w całości.

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności