Rządowy program „Bezpieczna +” w Osobnicy

Dodano: 27.10.2017
A A A
 
Liderzy programu "Bezpieczna +" Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy
szkolą się pod okiem wykwalifikowanych strażaków z OSP Osobnica


 
   W sobotę 14 października 2017 r. - dokładnie w Dniu Edukacji Narodowej -  na dobre rozpoczęła się główna część rządowego programu "Bezpieczna +", który od początku września realizujemy w naszej szkole. Jest nią mianowicie szkolenie liderów programu, czyli uczniów najstarszych klas szkoły pod okiem wykwalifikowanych ratowników, którymi od kwietnia br. są strażacy z OSP Osobnica. Strażacy - ochotnicy podejmują te działania charytatywnie, często po ciężkiej pracy zawodowej, z zapałem dzieląc się wiedzą, którą uzyskali w czasie swojego długotrwałego szkolenia.
 
    Motywacja strażaków - ratowników dodatkowo wzrosła, gdy na "zmęczonej" codziennymi sportowymi treningami, sali gimnastycznej naszej szkoły zobaczyli prawie 30 młodych ludzi, którzy na lekcjach edukacji bezpieczeństwa poznali podstawy wiedzy z ratownictwa medycznego, a teraz chcą ją pogłębić w ćwiczeniach praktycznych. Dzięki udziałowi szkoły i gminy w programie "Bezpieczna +" oraz pozyskaniu środków na zakup pomocy dydaktycznych, możliwe jest przeszkolenie tak dużej grupy młodzieży przez zespół 6 strażaków - ratowników w trzech dwuosobowych zespołach. Tym razem byli to druhowie, którzy w wielu przypadkach przyjechali na zajęcia prosto po zakończeniu swojej pracy. Zaangażowanie, z którym pracowali świadczyło o tym, że to nie są przypadkowi ludzie, ale pasjonaci pragnący podzielić się swoimi umiejętnościami. Uczniowie mogli pod ich kierunkiem ćwiczyć kolejność działań ratowniczych, resuscytację krążeniowo - oddechową RKO na fantomie osoby dorosłej i dziecka, ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej, pomoc zadławionemu dziecku i osobie dorosłej, obsługę defibrylatora - urządzenia, które jest lub wkrótce znajdzie się w wielu budynkach użyteczności publicznej.
   Gdyby nie szybko zapadający zmierzch (zajęcia rozpoczęły się po godznie 15) i konieczność włączenia oświetlenia na sali, nikt by chyba nie zauważył, że tak szybko minęły prawie 3 godziny szkolenia. Kolejne znów za tydzień - zapraszamy w pierwszej kolejności tych, którzy nie mogli przyjść w tę sobotę!

    Zajęcia prowadzili druhowie: Adam Goleń i Mateusz Gawron, Aureliusz Ulaszek i Paweł Tuchowski, Paweł Koczwara i Marcin Woźniak. Jakże budującą sprawą dla nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej jest to, że wszyscy są absolwentami naszej szkoły.

      Szkolna inicjatywa z gminnym wsparciem nie była możliwa bez uzgodnień z Prezesem OSP Osobnica dh Kazimierzem Janigą i Komendantem dh Grzegorzem Dyl. Dziękujemy!

       RODZICE!! Zapraszamy wszystkich czytających ten artykuł na zebranie rodzicielskie w dniu 7 listopada 2017 r. na godz. 16.30. Zebranie da Państwu nie tylko "tradycyjną" możliwość uzyskania wiedzy o postępach Waszego dziecka, ale również - może tym razem pod okiem Waszego Dziecka - możliwość praktycznej nauki zasad pierwszej pomocy. Nie tylko resuscytacja jest tu ważna - będą filmy i pokazy jak postępować w sytuacjach m.in.: zadławienie niemowlaka, oparzenie, porażenie prądem, omdlenie, krwotok. Będą również "nowe" zasady postępowania w przypadku drgawek, krwotoku z nosa i z ran.

       To szkolenie nic nie kosztuje, a sprawi satysfakcję Waszym dzieciom!

Strażacy - ratownicy wraz z nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa będą również w pobliżu, by odpowiedzieć na Państwa pytania.
 
ZAPRASZAMY!




 


Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Z inicjatywy Dyrektora szkoły pana Antoniego Wydro, przy wykorzystaniu zalążka utworzonej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy w oparciu o uczniów szkoły, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przychylności Wójta pana Stanisława Pankiewicza i Radnych, gmina Jasło wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy na realizację rządowego programu „Bezpieczna +”.

Na podstawie m.in. ankiet wśród uczniów zostały wyłonione słabe strony w działaniach profilaktycznych, które szkoła powinna poprawić. Badania ankietowe dowiodły, iż uczniowie mają bardzo małą świadomość z zakresu ratownictwa medycznego, głównie dotyczy to niesienia pierwszej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie od czasu założenia MDP wzrosło zainteresowanie młodzieży problematyką ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego, czego rezultatem było zakwalifikowanie się wszystkich reprezentantów szkoły podstawowej i gimnazjum do finału gminnego konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczeń naszej szkoły podstawowej wygrał eliminacje gminne i powiatowe,  a następnie reprezentował powiat jasielski na konkursie wojewódzkim. Jednocześnie we wspomnianej ankiecie 100 % uczniów stwierdziło, że wiedza teoretyczna nie wystarczy, by prawidłowo udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej. Uczniowie mimo, że uczestniczyli w pokazach, to niestety ze względu na brak odpowiedniej ilości sprzętu do ćwiczeń praktycznych, nie zostało to utrwalone, w związku z tym prawie żaden z nich nie odważyłby się pomóc osobie poszkodowanej.

Wsparcie finansowe w ramach programu w kwocie ponad 11000 zł (z 20 % wkładem własnym gminy) dotyczy zatem przede wszystkim zakupu sprzętu do szkoleń w postaci fantomów treningowych, treningowego defibrylatora, toreb medycznych, apteczek,  filmów i plansz instruktażowych. W ramach programu przewidziany jest także szkolny konkurs ratownictwa medycznego pn. „Ratownik z +”, a nagrodami dla najlepszych będą mundury MDP i przyjęcie do grona jej członków.

Dzięki zakupionemu sprzętowi prowadzone będą przez strażaków OSP w Osobnicy i nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa szkolenia praktyczne szkolnych liderów, którzy następnie zajmą się szkoleniem swoich młodszych kolegów, pracowników szkoły i rodziców.  Nauczyciele i wychowawcy klas przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa w domu, w szkole i w drodze do szkoły oraz teoretyczne podstawy ratownictwa medycznego.
Skutkiem tych wszystkich działań będzie znaczny wzrost kompetencji uczniów w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, a co za tym idzie wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży szkolnej.


Szkolny koordynator programu
Marek Godlewski
 

ZDJĘCIA

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności