Zarządzenie Wójta Gminy Jasło w sprawie skrócenia czasu pracy

Dodano: 02.08.2017
A A A
Zarządzenie Nr 10/2017
Wójta Gminy Jasło
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy ze względu na upały
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami)
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1. W dniu 2 sierpnia 2017 r., w związku z upałami wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jasło.
§ 2. Urząd Gminy Jasło w tym dniu czynny będzie do godziny 1500
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

do pobrania

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner