GPK w Jaśle sp. z o. o.

Dodano: 06.07.2015
A A A
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO
Uchwałą Nr XXVI/162/2012  Rady Gminy Jasło z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: „likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Jaśle w celu przekształcenia go w spółkę prawa handlowego”, z dniem 30 czerwca 2012 r. został zlikwidowany Gminny Zakład Komunalny w Jaśle, działający dotychczas jako samorządowy zakład budżetowy, a na bazie majątku zlikwidowanego GZK, z dniem 1–go lipca 2012 r.  została zawiązana spółka kapitałowa działająca pod firmą:

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE w JAŚLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słowackiego 4, 38-200 JASŁO, tel. 13 448 00 58, Fax. 13 443 66 55; NIP 6852324736, REGON 180863610 o Kapitale Zakładowym:
7 972 000 PLN.

Spółka, zwana dalej w skrócie: GPK w Jaśle sp. z o. o., została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS  0000429426 i posiada konto bankowe w  ING Bank Śląski Nr: 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008.

Prezesem Zarządu spółki jest Wojciech Piękoś tel. kom. 605 420 992.

Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Jaśle Spółka z o.o. - pobierz treść


Biura GPK w Jaśle sp. z o. o. znajdują się na parterze budynku Urzędu Gminy Jasło przy ul. Słowackiego 4. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7.30  do godz. 15.30.

Zagadnienia związane z obsługą mieszkańców gminy w sprawach świadczonych usług prowadzą następujący pracownicy:
1.  usługi dostawy wody i odprowadzenia ścieków:
  • Stanisław Długosz – Kierownik Zakładu Usług Wodno - Kanalizacyjnych - tel. kom.   667 882 800,
  • Katarzyna Tomaszewska – Inspektor ds. usług wodno - kanalizacyjnych (fakturowanie i rozliczanie usług wod-kan.)  -  tel.  13 4436655,
  • Oczyszczalnia Ścieków w Szebniach -  tel. kom. 663 760 299,
  • Oczyszczalnia Ścieków w Trzcinicy   -  tel. kom. 603 488 100,

2. usługi komunalne:
  • Iwona Bazan -   Kierownik Zakładu Usług Komunalnych - tel. kom. 661 292 900

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności