Mikroprojekty w Euroregionie Karpackim

Dodano: 09.04.2009
A A A
W dniu 30.03.2009 r. Euroregion Karpacki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wnioskodawcy będą mogli otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie.
W dniu 30.03.2009 r. Euroregion Karpacki ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). W Programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 wnioskodawcy będą mogli otrzymać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wsparcie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Cel główny mikroprojektów:
  • Promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach „ludzie dla ludzi”.

Cele szczegółowe mikroprojektów:
  • nawiązywanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych,
  • tworzenie bazy dla kolejnych projektów w przyszłości.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z tym wnioskodawca już przy składaniu wniosku o dofinansowanie musi założyć finansowanie kosztów ponoszonych w ramach realizacji mikroprojektu z własnych funduszy.

po stronie polskiej
  • z EFRR maksymalnie 85%
  • z budżetu państwa maksymalnie10%
  • wkład własny wnioskodawców minimalnie 5%

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów mogą zgłaszać:
  • jednostki samorządowe i ich związki oraz stowarzyszenia,
  • jednostki administracyjne utworzone przez państwo lub jednostki (instytucje) utworzone przez samorządy terytorialne w celu świadczenia usług publicznych np. wyższe uczelnie, szkoły, instytucje oświatowe i badawcze, instytucje kulturalne (biblioteki, muzea, galerie, teatry, ośrodki kultury), urzędy pracy, służby ratownicze, policja itp.,
  • organizacje pozarządowe o charakterze non-profit (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, organizacje turystyczne),
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków, ich realizacji oraz rozliczania znajdziecie Państwo w Wytycznych dla wnioskodawców zamieszczonych na stronie internetowej:
https://www.karpacki.pl/euroregion-fundusze_unijne-ewt_2007_2013-44.html.

Informacje przygotował: Józef Lubaś
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner