UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Dodano: 10.04.2009
A A A
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na działanie pn. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na działanie pn. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Zakres pomocy:

 1. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
 2. usługi dla ludności
 3. sprzedaż hurtowa i detaliczna
 4. rzemiosło lub rękodzielnictwo
 5. roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne
 6. usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
 7. usługi transportowe
 8. usługi komunalne
 9. przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
 10. magazynowanie lub przechowywanie towarów
 11. wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy
 12. rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajduja się w miejscowości należącej do m.in. gminy wiejskiej
 • biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji

Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które tworzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartość w zł 2 mln euro.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tyś. zł - utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy
 • 200 tyś. zł - utworzenie od 3 do 5 miejsc pracy
 • 300 tyś. zł - utworzenie powyżej 5 miejsc pracy


Kolejność rozpatrywania wniosków w drodze losowania.


Szczegóły na stronie www.armir.gov.pl

Spotkanie szkoleniowe dot. tego działania odbędzie się w Jaśle, w budynku Cechu Rzemiosł Różnych ul. Czackiego 17 - 16 kwietnia 2009r. o godz. 10.00Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności