UWAGA!!! Rady Sołeckie, RadyParafialne, Stowarzyszenia i grupy nieformalne .

Dodano: 14.04.2009
A A A
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczyna realizację Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów do 5 tys. zł na projekty składane przez organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców).
O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nieposiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.

Wnioski o dofinansowanie muszą dotyczyć jednej z dziedzin:

  • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu,

  • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (Internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.) oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych,

  • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

I edycja konkursu projektów trwa od 30.03 - 30.04.2009 r.

Szczegóły na stronie: https://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/445118.html

Przygotował: J. LubaśCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności