Szkolenia „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

Dodano: 11.01.2012
A A A
Od 1 lutego do 29 lutego 2012r. Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie przyjmować wnioski na „Małe projekty”
Od 1 lutego do 29 lutego 2012r. Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja będzie przyjmować wnioski na  „Małe projekty”
W związku z planowanym od 1 lutego do 29 lutego 2012 r. naborem wniosków
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER na działanie „Małe Projekty” Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia

 „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 – zasady i przygotowanie wniosków”

 Spotkania skierowane są do osób fizycznych (także osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury.

MAŁE PROJEKTY  to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania. Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł.
Szkolenia odbędą się w 5 gminach według ustalonego harmonogramu:
18.01.2012r. (środa)  godz. 13.00-17:00 Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach
19.01.2012r. (czwartek) godz. 8:00-12:00  Urząd Gminy w Tarnowcu
19.01.2012r. (czwartek) godz. 13:00-17:00  Urząd Gminy w Jaśle
20.01.2012r. (piątek) godz.  8:00-12:00 Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim
20.01.2012r. (piątek) godz. 13:00-17:00 Urząd Gminy w Dębowcu

Celem szkolenia będzie praktyczne przygotowanie uczestników do aplikowania o środki
w ramach w/w działania.

Program szkolenia:
1.    Wprowadzenie dotyczące realizowanych działań w ramach podejścia Leader
2.    „Małe projekty” – definicja
3.    Beneficjenci „małych projektów”
4.    Zakres działań dla „małych projektów”
5.    Forma i wysokość pomocy udzielanej w ramach „małych projektów”
6.    Omówienie kosztów podlegających refundacji
7.    Przygotowanie przykładowego wniosku – warsztaty
8.    „ Dobre praktyki”

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach tegorocznego naboru to 370 574 zł.

Więcej informacji na temat działania Małe Projekty można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w Kołaczycach, ul. Szkolna 7 (Przybudówka Szkoły Podstawowej) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 oraz pod nr tel.
+48 510 180 236 i +48 515 205 894.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu  do dnia 17.01.2012r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności