Informacja

Dodano: 15.01.2015
A A A
Informacja dotycząca odpadów komunalnych


1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasło w 2015 roku jest:

PHU „EKOMAX” Jerzy Kotulak
ul. Hankówka 28
38-200 Jasło
Tel. kontaktowy: 609 903 310

2. Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jasło zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą stanowi
MPGK Krosno Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Fredry 12
Tel. 13 43 683 11
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108
Tel. 13 47 481 23

3. Osiągnięty przez Gminę Jasło poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 roku wyniósł 9,9 %.

4. Osiągnięty przez Gminę Jasło poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 roku wyniósł 2,09%.

5. Osiągnięty przez Gminę Jasło poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku wyniósł 28,5 %.

6. Osiągnięty przez Gminę Jasło poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w  2013 roku wyniósł 10,5%.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności