Ruszyły prace związane z przebudową drogi tzw. rzeszowskiej w Warzycach.

Dodano: 05.07.2011
A A A


Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi II Infrastruktura Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – Przebudowa drogi gminnej Nr 113361R Warzyce do Bierówki


Wartość zadania ogółem: 920 550,37 zł
Dofinansowanie (70%): 642 999,25 zł

Prace polegać będą na wymianie nawierzchni, utwardzeniu poboczy, udrożnieniu rowów odwadniających i budowie chodnika.

Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości 1781,00 m a rozpoczęła się od przywrócenia do należytego stanu technicznego i użytkowego wszystkich urządzeń zapewniających prawidłowe działanie systemu odwodnienia. Chodnik o długości 979,00 m szerokości 1,50 m wykonany będzie wzdłuż lewostronnej krawędzi drogi. Przebudowa drogi uwzględnia wykonanie nowej nawierzchni, którą zaprojektowano z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-żwirowej. Szerokość jezdni 5,40 m. Na całej długości ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonane obustronne pobocza żwirowe. W ramach przewidzianych do wykonania robót inżynieryjno-drogowych uwzględniono utwardzenie nawierzchni wszystkich zjazdów podlegających przebudowie. 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności