Rolnictwo

Dodano: 14.02.2011
A A A

Rolnictwo w Gminie Jasło charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw oraz przewagą ludności dwuzawodowej, co jest  typowe dla województwa podkarpackiego.

Doły Jasielsko - Sanockie, których zachodnią cześć zajmuje Kotlina Jasielska z miastem i gminą Jasło, położone są na wysokości od 280 do 350 m n.p.m. Przeważają tutaj gleby brunatne zaliczane do III i IV klasy b binifikacyjnej, najurodzajniejsze występują w dolinach okolicy Jasła. W/w gleby zaliczane są do pszennego górskiego i zbożowego górskiego kompleksu przydatności rolniczej.

Gleby na terenie gminy są dość dobre, jednak ich jakość znacznie obniża zakwaszenie. Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności