Ogłoszenie

Dodano: 11.10.2012
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Osobnica
GPI-6840.6.2011.2012                                              Jasło,2012.10.05

                                              
                                             O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651  z późn. zm./, Uchwały Nr  XI/ 66/2011 Rady Gminy w Jaśle z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

  • Nr ewid. działki - 895

Pow. w ha - 0,50

Nr KW
- 33905/6

Opis nieruchomości
- działka niezabudowana w miejscowości Osobnica

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma

Rodzaj zbycia: forma przetargowa

Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 23 900,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 11 października br.do dnia 22  listopada 2012  r.                                 
    
Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, we wsi Osobnica, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu w okresie od dnia 11 października br.do 2 listopada 2012 r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner