Giełda nieruchomości

Dodano: 29.12.2014
A A A
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w miejscowości Warzyce.
GPI.6845.29.2014                                      Jasło, dnia 15 grudzień 2014r.
                                                                       

                                                  O  G Ł O S Z E N I E


      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2014 r. poz.518 z późn. zm. ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz.Urz.Woj.Podk. Nr 61 poz. 1549),  podaje do publicznej  wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w miejscowości Warzyce.pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności