Ogłoszenie

Dodano: 02.02.2015
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Osobnica.
GPI.6845.3.2015                                                Jasło, dnia 28 styczeń 2015 r.
                                            
                                                   O G Ł O S Z E N I E
        
                                                 

      Urząd Gminy Jasło działają zgodnie z aert..35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U.z 2014 r., poz.518 z późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549 ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Osobnica.pobierz treśćCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności