Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy we wsi Niepla

Dodano: 25.03.2011
A A A
GPI.6845.3.2011
                                                                                       Jasło,2011.03.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                             O G Ł O S Z E N I E

      Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z  późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy, położonych we wsi Niepla.

Nr ewid. działki - 469
Pow. w ha - 0,11
Nr KW - 34531
Opis nieruchomości - Działka  niezabudowana położona w Niepli zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako Ps. kl.IV

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. 


Okres umowy - do 3 lat
Wysokość czynszu w q żyta - rocznie - 0,16

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń  w tut. Urzędzie, we wsi Niepla a informację o jego wywieszeniu ogłosić w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od 25 marca 2011 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności