Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy we wsi Bierówka

Dodano: 15.04.2011
A A A
GPI.6845.4.2011
                                                                                       Jasło,2011.04.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                             O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z  późn. zm. / i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Bierówka.

Nr ewid. działki - cz.817
Pow. w ha - 0,12
Nr KW - 41387
Opis nieruchomości - Działka  niezabudowana położona w Bierówce zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako R.IIIb, R.IVa

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. 


Okres umowy - do 3 lat
Wysokość czynszu w q żyta - rocznie - 2,38

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń  w tut. Urzędzie, we wsi Bierówka a informację o jego wywieszeniu ogłosić w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

Wykaz wywiesza się w dniach od 15 kwietnia 2011 r. do dnia 6 maja 2011 r.
Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner