Ogłoszenie

Dodano: 01.06.2011
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Osobnica

GPI.6845.7.2011

                                                                        Jasło, 2011.05.26

 

                                                          O G Ł O S Z E N I E

                                                     

 

      Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./ i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej we wsi Osobnica 

 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności