Ogłoszenie

Dodano: 29.06.2011
A A A
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, położone we wsi Osobnica
 GPI .6845.10.2011                                            Jasło,2011.06.24
                                                                     
                                                      O G Ł O S Z E N I E        
                                                      


      Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   / Dz.U.z 2010 r.Nr 102, poz.651 z późn. zm. /  i  § 6  ust.3  tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad  gospodarowania nieruchomościami  i lokalami użytkowymi  Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549) ,podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,położonej we wsi Osobnica.
         
    
  • Nr ewid. działki - 3540
Pow. w ha - 0,44
Nr KW
- 33905
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana położona w Osobnicy  zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako ŁIII 

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma.

Okres umowy - do 3 lat
Wysokość czynszu w q żyta rocznie - 0,92

   
  • Nr ewid. działki - 3540
Pow. w ha - 0,88
Nr KW
- 33905
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana  zgodnie z ewidencją gruntów wpisana jest jako R. kl.IVa- 

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma.

Okres umowy - do 3 lat
Wysokość czynszu w q żyta rocznie - 1,58


    Wykaz  wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut.  Urzędzie i we wsi  Osobnica  a informację  o jego wywieszeniu ogłosić w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych urzędu.

    Wykaz  wywiesza się w dniach od 29 czerwca br. do dnia 20 lipca 2011 r.
     


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności