Ogłoszenie

Dodano: 16.12.2011
A A A
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Szebnie
GPI-6840.18.2011                                                                 Jasło,2011.12.12

                                               O G Ł O S Z E N I E       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, Uchwały Nr XV/ 87 /2011 Rady Gminy  Jasło z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:       
  
  • Nr ewid. działki - 798/4
Pow. w ha - 0,0384
Nr KW
- 83661/8
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana
Przeznaczenie w planie: Planu nie ma
Rodzaj zbycia - forma bezprzetargowa
Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 1 520,00

   
  • Nr ewid. działki - 798/6
Pow. w ha - 0,0019
Nr KW
- 83661/8
Opis nieruchomości
- działka niezabudowana
Przeznaczenie w planie: Planu nie ma
Rodzaj zbycia
- forma bezprzetargowa
Cena wywoławcza w zł /bez podatku VAT/ - 430,00

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art 34 ust.1 pkt 1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 16 grudnia 2011 do dnia 27 stycznia 2012 r.

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na terenie wsi Szebnie, w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Urzędu w okresie od dnia 16 grudnia do dnia 6 stycznia 2012 r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności