Informacja

Dodano: 08.03.2017
A A A
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Osobnicy.
GPI.6845.4.2017                                                                         Jasło, dnia 6 marzec 2017 r.

                                                                    O G Ł O S Z E N I E
 
      Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz.2147 ) i § 6 ust.3 tiret 1 Uchwały  Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1549)  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w Osobnicy.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności