Ogłoszenie

Dodano: 26.08.2015
A A A
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Osobnica
GPI.6840.9.2014                                  Jasło, dnia 20 sierpień 2015 r.


                                                       O G Ł O S Z E N I E  
                                                      

                                                                                 
       Urząd Gminy Jasło działając zgodnie z  art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.782 ./, Uchwały   NR XLII/ 297/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. Uchwały  Nr X/47/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiących  własność Gminy Jasło oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Osobnica.


 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności