28.05.2018

POMOC POGORZELCOM

28.05.2018

Taryfy - woda i ścieki

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasło na okres 3 lat

27.04.2018

SPRZEDAŻ DREWNA

22.02.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło

Wójt Gminy Jasło informuje o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu na 2018 r.

29.01.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2018 r.

29.11.2017

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - aktualizacja

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych w 2018 r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności