28.01.2019

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle

03.01.2019

Komunikat do przedsiębiorców

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

30.11.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

28.05.2018

POMOC POGORZELCOM

28.05.2018

Taryfy - woda i ścieki

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasło na okres 3 lat

27.04.2018

SPRZEDAŻ DREWNA

22.02.2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jasło

Wójt Gminy Jasło informuje o przyznanych dotacjach na realizację zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu na 2018 r.

29.01.2018

Ogłoszenie

Wójt Gminy Jasło ogłasza nabór wniosków na wspieranie finansowe realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Jasło w 2018 r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności