Informacja

Dodano: 20.03.2013
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).
Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn. zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Tytuł zadania : „Aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku skuteczną formą rehabilitacji”.


Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle złożyło ofertę na realizację zadania publicznego  pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.

Zadanie „Aktywność społeczna osób z dysfunkcją wzroku skuteczną formą rehabilitacji”. W trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia   27.03. 2013 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wspieranie działalności mającej na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych, w tym dzieci oraz wspierania wolontariatu.


pobierz treść

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki

pobierz treść

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pobierz treśćCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner