Informacja

Dodano: 05.02.2014
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).
Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku.

Tytuł zadania publicznego: „Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących”

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn.

Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących

 
w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej  Gminy Jasło.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 luty 2014r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku


Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner