Informacja

Dodano: 20.02.2014
A A A
dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

pobierz treść


Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie z dnia 5 luty 2014 r. o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku


Tytuł zadania publicznego: „Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących”

Nie wniesiono uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku

Tytuł zadania publicznego: Integracja i turystyka najlepszą formą rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn.
Zadanie: Rehabilitacja i integracja inwalidów wzroku  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszczono ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło .
Termin opublikowania oferty : od  5 luty 2014 r. do 12 luty 2014 rok.
Brak uwag do w/w oferty.


Jasło, 2014-02-19


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner