Informacja

Dodano: 19.02.2015
A A A
Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Jasło  ul. 3-Maja 14, złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania publicznego: „Działalność integracyjna osób chorych na cukrzycę, mieszkańców gminy Jasło, w formie zorganizowania wycieczki autokarowej i obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”

w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło, na stronie internetowej  Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 luty 2015  r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

pobierz treść

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


pobierz treśćCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner