GOPS informuje

Dodano: 10.04.2009
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w okresie od 01.03.2009 r do 31.12.2009r realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w okresie od 01.03.2009 r do 31.12.2009r realizuje projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Jasło”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparciem w projekcie objętych zostało 15 osób wytypowanych przez pracowników GOPS w Jaśle na podstawie analizy wywiadów środowiskowych, oceny sytuacji socjalno-bytowej, diagnozy potrzeb świadczeniobiorców. Proces rekrutacji odbył się zgodnie z polityką równych szans.
Grupę docelową stanowią zatem osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaśle, zameldowane na terenie Gminy Jasło, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i legitymujące się co najmniej wykształceniem podstawowym.
Osoby te zniechęcone do podejmowania starań zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej i zawodowej mają trudności finansowe , brakuje im motywacji i bodźców do działania, są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym.
Zmiana sytuacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS możliwa będzie jedynie, jeśli zaoferowane im zostanie kompleksowe wsparcie obejmujące instrumenty edukacyjne i społeczne.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie zostało podpisanych 15 kontraktów socjalnych przewidujących zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną oraz realizację instrumentów aktywnej integracji.

Dla Uczestników Projektu zostanie zorganizowany :
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych (40h)
  • Trening kompetencji podstawowych (24h)
  • Kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych (7 osób)
  • Kurs kucharza (8 osób)

Wszyscy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursów.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner