Ankieta

Dodano: 16.02.2010
A A A
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska uzyskało wstępną akceptację Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) na realizację projektu pod nazwą: „Zintegrowana, wieloaspektowa strategia budowy systemu wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach Szwajcarsko – Polsko Funduszu Współpracy.
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska uzyskało wstępną akceptację Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) na realizację projektu pod nazwą: „Zintegrowana, wieloaspektowa strategia budowy systemu wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego” w ramach Szwajcarsko – Polsko Funduszu Współpracy.

Celem projektu jest wdrożenie pilotażowych instrumentów wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji okołobiznesowych z obszaru Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji eksportu oraz nawiązywania i rozwoju kontaktów gospodarczych z podmiotami z obszaru Unii Europejskiej.

W ramach procesu przygotowania końcowej wersji projektu strona szwajcarska przyznała Euroregionowi środki z Funduszu Przygotowania Projektów. Środki te przeznaczone są między innymi na przeprowadzenie analizy rynku potencjalnych beneficjentów funduszy grantowych, które będą zarządzane przez Stowarzyszenie.

Celem badań ankietowych realizowanych na zlecenie Stowarzyszenia przez firmę BD Center jest między innymi określenie potrzeb potencjalnych wnioskodawców, identyfikacja głównych pól interwencji przygotowywanych funduszy oraz określenie zakresu kwalifikowalności kosztów w ramach funduszy grantowych. W związku z potrzebą dotarcia do jak największej ilości respondentów zdecydowano na równoległe zamieszczenie informacji o badaniu wraz z ankietami w Internecie.

ankieta


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności