Informacja

Dodano: 21.06.2010
A A A
Informacje dla zainteresowanych dofinansowaniem zakupu kolektorów słonecznych.


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wiejskiej w dniu 25 maja 2010r. wyraził zgodę na podpisanie umowy z 6 bankami:

  • Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
  • Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A.
  • Krakowskim Bankiem Spółdzielczym
  • Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A.
  • Warszawskim Bankiem Spółdzielczym

na mocy których będzie można skorzystać z dotacji do zakupu kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Dotacja wynosi 45 % kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 2 500 zł/m² powierzchni całkowitej kolektora.
Po zawarciu umów o współpracy między NFOŚ i GW a bankami będzie można ubiegać się o kredyty objęte dotacją NFOŚ i GW w ww. bankach, w tym w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., GBW S.A. i MRB S.A..

Więcej informacji na temat zasad uzyskania dotacji można znaleźć pod adresem: https://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/czesciowe-splaty-kapitalu-kredytow/.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner