Informacja

Dodano: 28.01.2011
A A A
Wniosków o pożyczkę dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi
Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy zostali dotknięci skutkami powodzi, a także realizując przepisy ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych powodzią w 2010 r., w zakresie udzielania przedsiębiorcom pomocy finansowej pochodzącej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa  przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pożyczki w wysokości do 5O.OOO,OO zł, która na zasadach określonych w powyżej powołanej ustawie jest w części lub w całości umarzana, Spółka ,,Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o., jako jedyny podmiot udzielający umarzalnych pożyczek w województwie podkarpackim, pragnie  poinformować i przypomnieć przedsiębiorcom chcącym skorzystać z tej formy pomocy, iż z dniem 12 lutego2011 roku upływa termin składania wniosków o udzielenie pożyczki.

Przedstawiciele Funduszu Pożyczkowego "Poręczenie Kredytowe" będą do dyspozycji przedsiębiorców z terenu Jasła, Kołaczyc i Strzyżowa w dniu 7 luty, w godz. 8.00 - 16.00 w Hotelu Venus w Moderówce.

Wniosek o pożyczkę wraz z niezbędnymi dokumentami jest dostępny w Internecie pod adresem https://pozyczki.pksp.pl

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności