Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.)

Dodano: 25.03.2011
A A A
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym”

Informacja


dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.).

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym”
Polski Związek Niewidomych, Okręg Podkarpacki – Koło Powiatowe w Jaśle ul. Śniadeckich 15, złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego pn. „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym” w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn.zm.) zwanej w dalszej części ustawą ( tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art.19a ustawy zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na stronie internetowej  Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 kwietnia 2011r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu.


Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego pn.  „Integracja i szkolenie z zakresu poruszania się zakupionym sprzętem rehabilitacyjnym”

pobierz treść


Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podkarpacki

pobierz treść

Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

pobierz treśćCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności