Informacja

Dodano: 05.01.2012
A A A
Nabór na szkolenia w projekcie „Certyfikowane kwalifikacje nową szansą”
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie „Certyfikowane kwalifikacje nową szansą” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich  lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności