07.08.2019

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2010 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja osób...

30.11.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej

16.11.2016

Podprogram 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc...

Film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

08.12.2015

Zmiany w urlopach dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopach dla rodziców.

1...2


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner