Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

Dodano: 29.05.2015
A A A

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, przy ul. Słowackiego 4 w pokoju nr 301
  • poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30
  • środa od 7:30 do 17:00
  • piątek od 7:30 do 14:00


Świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przekazywane do wypłaty:
1.    Gotówką w kasie Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4 23-go dnia każdego miesiąca
2.    Przelewem na rachunki bankowe 23-go dnia każdego miesiąca

Zasiłki pielęgnacyjne
są przekazywane do wypłaty:
1.    Gotówką w kasie Urzędu Gminy Jasło ul. Słowackiego 4 20-go dnia każdego miesiąca
2.    Przelewem na rachunki bankowe 20-go dnia każdego miesiąca

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
(13) 443-66-54


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner