Zawiadomienie

Dodano: 18.09.2013
A A A
W dniu 22 września 2013 roku (niedziela) o godz. 14.00 w budynku Domu Ludowego w Bierówce odbędzie się zebranie wiejskie

          Zawiadamia się mieszkańców wsi  Bierówka, że w dniu 22 września  2013 roku  (niedziela) o  godz.  14.00 w  budynku Domu Ludowego w Bierówce  odbędzie  się zebranie   wiejskie,   na  które     z a p r a s z a    się  wszystkich  mieszkańców.


          Proponowany porządek zebrania :

1.    Otwarcie  zebrania.
2.    Informacja o realizacji zadań w sołectwie w  2013r.
3.    Ustalenie  zadań do  budżetu  na   2014 r.
4.    Podjęcie uchwały dotyczącej zadań do realizacji w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego.                                                                                           
5.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  dwóch działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jasło.
6.  Sprawy różne.
7.  Zakończenie.

                                                                                                                                                                             
              Sołtys wsi Bierówka       
                                                                                                                                                                   Józef  Feliks


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności
baner